lørdag den 24. februar 2018

I sell Art Print Gift !


I sell this Handmade item, Art Print Gift.
8.5 Inches x 11 Inches
A4 size
you can buy and pay me via Paypal
tell me if you want one....
-with sheets notes behind or blank white, Your choice


ask for Item JOMFRU
70,- DK
approx 11,56 USD
Free shipping
I sign all Art with a black pen on the front face with my name
picture designed by using up-cycled elements
Watermark removed on purchase
Please note that colors may slightly vary from the screen as all computers and screens are different.
Your art print will be packaged in a clear plastic sleeve with a cardboard insert to protect the print during shipping.
Thank you for enjoying my work!

pay me via Paypal

Owl´s

torsdag den 22. februar 2018

Snow owls and winter snow


-lidt om sneuglen (Bubo scandiaca)
Sneuglen lever i den nordlige halvkugles tundraområder.
Nordskandinavien og Rusland og undertiden ses i Danmark.
primært i vintermånederne.
I Danmark er den en meget sjælden gæst.
Sneuglehannen er næsten helt hvid, med enkelte brune aftegninger.
Hunnen derimod har brunsorte pletter i den hvide fjerdragt.
Sneuglen bygger ingen egentlig rede, men lægger de 4-8 æg direkte på jorden.
Æggene lægges over en lang periode, og der bliver derfor stor forskel på ungernes størrelse i et stort kuld unger.